HMS Prosedyrer

Innhold

Ansvarsfraskrivelse

The procedures and guidelines are developed by ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS). Although COPSAS has made the procedures and guidelines for the sole use by its suppliers and it is exclusively owned by COPSAS, it is made publically available. Please note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the procedures and guidelines, COPSAS will not assume any liability for any loss, cost, expense or claims of any kind whatsoever that may occur to any party by the use these procedures or guidelines.

Livreddende Regler

Dokument nummer Dokument tittel Siste Revisjon Forrige Revisjon
4291N Utreise til sokkelen og skyttel Rev 14 Rev 13
N/A Livreddende Regler (LSR) - Norway Business Unit Rev 01 N/A
N/A Livreddende Regler (LSR) - Symboler * Rev 01 N/A

Sikkerhetskritiske prosedyrer

Dokument nummer Dokument tittel Siste Revisjon Forrige Revisjon
3549 Sikker jobbanalyse (SJA) Rev 16 Rev 15
3552 Sikkerhetsorientering på plattformen (SOB) Rev 18 Rev 17
3556 Bruk av verneutstyr Rev 26 Rev 25
3591 Arbeidstillatelse (AT) Rev 14 Rev 13
3596 Grønn lapp tillatelse Rev 16 Rev 15
3597 Merking av ventiler med rød lapp Rev 16 Rev 15
3601 Avsperring av områder Rev 11 Rev 10
3612 Arbeid på prosess- og hjelpesystemer Rev 26 Rev 25
6175 Planlegging og styring av samtidige aktiviteter (SIMOP) offshore Rev 06 Rev 05
6582 Bruk av offshore kran Rev 06 Rev 05

* Kun tilgjengelig på Engelsk