HMS Prosedyrer

Innhold

Ansvarsfraskrivelse

The procedures and guidelines are developed by ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS). Although COPSAS has made the procedures and guidelines for the sole use by its suppliers and it is exclusively owned by COPSAS, it is made publically available. Please note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the procedures and guidelines, COPSAS will not assume any liability for any loss, cost, expense or claims of any kind whatsoever that may occur to any party by the use these procedures or guidelines.

Livreddende Regler

Dokument nummer Dokument tittel Siste Revisjon Forrige Revisjon
4291N Utreise til sokkelen og skyttel Rev 12 N/A
N/A Livreddende Regler (LSR) - Norway Business Unit Rev 01 N/A
N/A Livreddende Regler (LSR) - Symboler * Rev 01 N/A

Sikkerhetskritiske prosedyrer

Dokument nummer Dokument tittel Siste Revisjon Forrige Revisjon
3549 Sikker jobbanalyse (SJA) Rev 15 Rev 14
3552 Sikkerhetsorientering på plattformen (SOB) Rev 16 Rev 15
3556 Bruk av verneutstyr Rev 25 Rev 24
3591 Arbeidstillatelse (AT) Rev 13 Rev 12
3596 Grønn lapp tillatelse Rev 13 Rev 12
3597 Merking av ventiler med rød lapp Rev 13 Rev 12
3601 Avsperring av områder Rev 09 Rev 08
3612 Arbeid på prosess- og hjelpesystemer Rev 22 Rev 21
6175 Planlegging og styring av samtidige aktiviteter (SIMOP) offshore Rev 05 Rev 04
6582 Bruk av offshore kran Rev 05 Rev 04

* Kun tilgjengelig på Engelsk