Marine prosedyrer

Innhold

Ansvarsfraskrivelse

The procedures and guidelines are developed by ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS). Although COPSAS has made the procedures and guidelines available to its suppliers for their sole use, the procedures and guidelines are exclusively owned by COPSAS. Please, be aware that information provided in the procedures and guidelines may be subject to supplier’s duty of confidentiality under the supplier’s applicable contract with COPSAS. Please, also note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the procedures and guidelines, COPSAS will not assume any liability for any loss, cost, expense or claims of any kind whatsoever that may occur to any party by the use these procedures or guidelines.

Livreddende Regler

Dokument nummer Dokument tittel Siste Revisjon
N/A Livreddende Regler (LSR) - Norway Business Unit Rev 01
N/A Livreddende Regler (LSR) - Symboler * Rev 01

Marine prosedyrer

Dokument nummer Dokument tittel Siste Revisjon
3929E Norway Marine Operation Manual * Rev 14
6167N Planlegging av sikker lastehåndtering i forsyningskjeden, Tananger Base Rev 07
6354N Transport, Lagring og Håndtering av farlig gods i ConocoPhillips Rev 03
6264E Emergency Preparedness Specification for Vessels operating in the Greater Ekofisk Area * Rev 07
5034N Helse, miljø og sikkerhet for Tananger base (Forsyningstjenesten) Rev 05
6275N Sikre Baseoperasjoner Tananger Base Rev 05
4991N Samordningsdokument Områdeberedskap I Sørfeltalliansen Rev 23
6316E Requirements for Manned Underwater Operations (MUO)* Rev 05

* Kun tilgjengelig på Engelsk