Readin

Readin er et komplett verktøy for editering, lagring og publisering av store dokumenter og bøker som oppslagsverk, teknisk dokumentasjon, rapporter og tidsskrifter. Readin skiller seg fra tradisjonelle CMSer ved at alt foregår i nettleser uten bruk av noe tilleggsprogramvare. Readin støtter de mest brukte webformatene for dokumentasjon (XHTML, HTML, XML og ePUB).