Midsection of businesswoman with binders at office

Rapporter, tidsskrifter og bøker

Forskning og utvikling genererer i de fleste organisasjoner rapporter. Med Readin kan du skrive og publisere rapporter med et enhetlig utseende. Readins funksjon for boksamlinger tilbyr sluttbrukeren gode søkemuligheter på tvers av alle rapportene som organisasjonen tilbyr.

Med Readin editor kan flere forfattere skrive på samme rapport til samme tid. Forfatterne sjekker enkelt ut den delen som skal oppdateres og ingen andre kan da skrive på dette innholdet før det er sjekket tilbake. Enkelt, sikkert og effektivt. Underlagsdokumenter som finnes i MS Word kan kopieres og overføres til Readin editor på en enkel måte.

Når man publiserer rapporter med Readin kan man velge om disse skal være offentlig tilgjengelig eller kun skal vises for en gruppe av sluttbrukere. Skal man selge rapportene så kan man benytte Readin abonnementløsning som håndterer brukere, rettigheter og pålogging. Rapportene som selges må ikke være produsert av Readin editor. Så lenge rapporten kommer i formatene XHTML, HTML, XML eller EPUB kan man benytte Readin som publiseringsløsning.

Sluttbrukeren leser rapporten i nettleseren. Effektive funksjoner som merknader, bokmerker, utdrag og søk gjør at sluttbrukeren effektivt kan jobbe med innholdet. Rapportene kan leses på pc/mac, nettbrett og mobil. Rapporter publisert på Readin kan også lastes ned som en offline versjon.