Referanser

Universitetsforlaget

Universitetsforlaget er et bok- og tidsskriftforlag som utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget er et heleid datterselskap av Aschehoug.

Forlagets serie “blå kommentarutgaver” er et anerkjent oppslagsverk for lover med tilhørende kommentarer skrevet og oppdatert av landets ledende jurister. Docstreams løsninger blir benyttet for å publisere kommentarutgavene på web (Kommentarutgaver.no.)

Løsningen er abonnementbasert og benytter seg av et praktisk “splittvindu”. Lovteksten kan dermed leses i sammenheng med tilhørende kommentartekst. Brukerne kan enkelt navigere og søke seg frem til rett innhold i alle de forskjellige kommentarutgavene. Har man behov for en “offline” versjon kan man laste ned en PDF-versjon.

ConocoPhillips Norge

ConocoPhillips er et av de største oljeselskapene som opererer i Norge.

Oljeselskapet har store mengder dokumentasjon som er virksomhetskritisk blant annet styrende dokumenter, driftsdokumentasjon og HMS-dokumentasjon. ConocoPhillips valgte Docstreams løsninger for å editere, oppdatere og publisere selskapets over 100 000 sider med dokumentasjon på web.

Løsningen er unik i måten den integrerer dokumentasjon og opplæring. Fra portalens opplæringsmodul kan man ved et enkelt klikk finne relevant dokumentasjon og vice versa. I tillegg til enkel og effektiv navigasjon, gode søk og PDF-eksport innehar løsningen mange nyttige funksjoner:

  • SAP-integrasjon. Klikk på en tegning i dokumentasjonen og orginal tegning hentes fra SAP.
  • Dokumentstatistikk. Alle dokumenter blir nøye overvåket av en statistikk-modul for å garantere at de er oppdatert, blir brukt samt revideres i henhold til selskapets policy.

Fagbokforlaget

Forlaget benytter Docstreams løsninger for å publisere nettstedet Arbeidsrett.no. Dette er en portal hvor brukere kan abonnere på kommentarutgaven av arbeidsmiljøloven samt tilgrenset innhold til arbeidsmiljøloven.

Det Norske Veritas

Vi har levert publiseringsløsning for web og papir for regler og retningslinjer som brukes av DNVs kunder. Vi jobber aktivt med DNVs publiseringsmiljø og bistår organisasjonen med vår kompetanse innen dokumentproduksjon og -publisering.

Rolls Royce Marine

Vi har levert tjenester innen dokumentproduksjon og -publisering. Docstream har utviklet maler og automatiseringsrutiner for dokumentasjonsavdelingene.

Bombardier Transportation

Vi har etablert et skrivermiljø for strukturert dokumentasjon, konvertert innhold fra Word til XML, utviklet delekataloger samt levert tjenester innen document management.

NSB

Vi har utviklet NSBs dokumentstruktur for vedlikeholdsmanualer samt laget maler for FrameMaker dokumentasjonsmiljø og konvertert innhold til XML.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vi har levert et webbasert oppslagsverk for lover, forskrifter og veiledninger innen DSBs forvaltningsområde.

BP Norge

Vi har levert en portal for BPs styrende dokumentasjon. Portalen gir blant annet mulighet for rollestyrt visning av innhold, statistikk for bruk av dokumenter, varsling av dokumenter som skal revideres og kommentarer fra brukerne.

Direktoratet for byggkvalitet

Vi har levert tjenester til forfattermiljø og publiseringsløsning for veiledning til forskrifter. Direktoratet benyttet Docstreams løsninger for å skrive og publisere informasjon ut på etatens nettsider

Stortinget

Vi har levert tjenester innen dokumentproduksjon og -publisering hos Stortinget. Docstream har bistått med maler, strukturering og automatisering av Stortingsmeldinger og -proposisjoner.

Departementenes servicesenter

Vi har levert tjenester innen dokumentproduksjon og -publisering hos DSS. Docstream har bistått DSS med maler, strukturering og automatisering av NOU-produksjoner.