Viktig informasjon / Important information

DETTE NETTSTEDET ER FLYTTET Fra 21.03.22 har dette nettstedet blitt flyttet til: CDT Cloud

Dersom du ikke har tilgang, så kan du søk om tilgang under innloggingen.

THIS SITE IS MOVED From 21.03.22 this site is moved to a new location: CDT Cloud

If you cannot access this site, you can apply for access at the login screen.